Dè th’ ann Eileanan Aonaranach?

Tha làrach-lìn agam air a bheil “Lonely-Isles”. Tha i mu dheidhinn eileanan na h-Alba. Ach chan eil mu dheidhinn a h-uile eileanan na h-Alba. Tha na h-eileanan air an làrach-line trèigte no chan eil ach corra dhuine a’ fuireach an sin an-dràsta. Faodaidh sibh tuilleadh a leughadh mu dheidhinn “Lonely Isles” nam briogadh tu an dealbh.

Chaidh “Lonely Isles” a sgrìobhadh anns a’ Bheurla a chionn tha Beurla agam!  Ach dh’fhaodeadh gum bruidhneadh na duine a bha a’ fuireach air na-eileanan seo a’ Ghàidhlig. Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e na dheagh bheachd tionndadh Gàidhlig a sgrìobhadh. B’ e seo aon dhe na rudan a thug dhomh brosnachadh Gàidhlig ionnsachadh.

Bidh e na slaodach obair ach tha mi an dòchas gun leugh is tuig sibh e nuair a nochdas na duilleagan Ghàidhlig.

Taing airson leughadh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s