Tag Archives: Lonely-Isles

Dè th’ ann Eileanan Aonaranach?

Tha làrach-lìn agam air a bheil “Lonely-Isles”. Tha i mu dheidhinn eileanan na h-Alba. Ach chan eil mu dheidhinn a h-uile eileanan na h-Alba. Tha na h-eileanan air an làrach-line trèigte no chan eil ach corra dhuine a’ fuireach an sin an-dràsta. Faodaidh sibh tuilleadh a leughadh mu dheidhinn “Lonely Isles” nam briogadh tu an dealbh.

Chaidh “Lonely Isles” a sgrìobhadh anns a’ Bheurla a chionn tha Beurla agam!  Ach dh’fhaodeadh gum bruidhneadh na duine a bha a’ fuireach air na-eileanan seo a’ Ghàidhlig. Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e na dheagh bheachd tionndadh Gàidhlig a sgrìobhadh. B’ e seo aon dhe na rudan a thug dhomh brosnachadh Gàidhlig ionnsachadh.

Bidh e na slaodach obair ach tha mi an dòchas gun leugh is tuig sibh e nuair a nochdas na duilleagan Ghàidhlig.

Taing airson leughadh.